Tượng Tiểu Đồng Chăn Trâu Dưới Gốc Bồ Đề Gỗ Mun

15.500.000VND

Tên Sản Phẩm: Tiểu Đồng Chăn Trâu Dưới Gốc Bồ Đề
Nhà sản xuất: Đồ Gỗ Huy Vũ
Chất Liệu: Gỗ Mun Sừng Khánh Hòa
Màu Sắc: Vecli hoặc Pu

Liên hệ
icons8-exercise-96 chat-active-icon