Tượng Di Lạc Ngũ Phúc Ngồi Dưới Gốc Cây Đào Gỗ Mun Sừng

15.300.000VND

Tên Sản Phẩm: Tượng Di Lạc Ngồi Dưới Gốc Cây Đào
Nhà sản xuất: Đồ Gỗ Huy Vũ
Chất Liệu: Gỗ Mun Sừng Khánh Hòa
Màu Sắc: Vecli hoặc Pu

Liên hệ
icons8-exercise-96 chat-active-icon